Ο Δίολκος στον Ισθμό της Κορίνθου

Ο Δίολκος ήταν ειδικής κατασκευής πλακόστρωτος δρόμος που συνέδεε τις δύο άκρες του Ισθμού της Κορίνθου, πάνω στον οποίο σύρονταν κατά την αρχαιότητα από δούλους τα πλοία από τον Κορινθιακό στον Σαρωνικό κόλπο και αντίστροφα. Είχε τη μορφή στρωμένου με κυβόλιθους δρόμου, του οποίου το πλάτος κυμαινόταν από 3,5 μέχρι 5 μέτρα, ενώ στη μέση του, δύο παράλληλες αυλακώσεις αποτελούσαν «ράγα» οδηγό (δεν οφείλονται στη φθορά από την τριβή μεταφοράς). Κατασκευάστηκε πιθανότατα στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., επί τυραννίας του Περίανδρου.

Γράψτε ένα Σχόλιο

*