Συμπεριλαμβάνονται περισσότεροι άγνωστοι προς το ευρύ κοινό χώροι, για την προσέγγιση των οποίων αντιμετωπίζουμε μικρή δυσκολία που μπορεί να αφορά π.χ. κάποιο μονοπάτι που δεν διασχίζεται συχνά.

Η επίσκεψη σε υπόγειους προορισμούς περιλαμβάνει και τμήματα με ειδικότερες απαιτήσεις, καθώς δεν είναι διευθετημένοι (αξιοποιημένοι για το κοινό).